Przedszkole w Pierwszej Dzielnicy
by Educare

W przedszkolach Educare zachęcamy i pozytywnie motywujemy dzieci do wzięcia nauki w swoje ręce – dosłownie. Klocki, farby, piasek, woda i glina to nie tylko nośniki ich nieokiełznanej wyobraźni, ale także narzędzia, za pomocą których kształtują i poznają otaczający je świat. Dobór zajęć dodatkowych nie jest przypadkowy – wybieramy je w oparciu o wiedzę o okresach sensytywnych dzieci.

Uczymy czerpania radości i satysfakcji z dobrego wykonywania swoich zadań. Dbamy o rozwój dzieci w oparciu o model edukacji spersonalizowanej i autorski program wychowawczy. Zachęcamy do rozbudzania indywidualnych pasji i pielęgnujemy wartości, które najmłodsi wynoszą z domów.

Wspieramy harmonijny rozwój dzieci, oparty na współpracy rodziców, opiekunów i naszej kadry.

Bliskie są nam wartości chrześcijańskie, które pomagają wprowadzić dzieci w świat wiary, szacunku, współpracy i chęci czynienia dobra dla drugiego człowieka.

Przedszkole w Pierwszej Dzielnicy powstało w centrum Katowic, w sąsiedztwie Strefy Kultury, na terenie nowoczesnego osiedla. Nasza placówka, zlokalizowana jest w kameralnej przestrzeni na parterze budynku A, z dostępem do własnego ogrodu edukacyjnego.

Do Przedszkola w Pierwszej Dzielnicy zapraszamy dzieci w wieku 2,5 do 5 lat.

Co nas wyróżnia

WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJA

Stawiamy na naukę przez zabawę i poznawanie. Prowadzimy zajęcia polonistyczne, matematyczne i przyrodnicze. Dbamy o aktywność fizyczną poprzez zajęcia ruchowe i muzykę z rytmiką. Budujemy naturalną dwujęzyczność dzieci poprzez stały kontakt z językiem angielskim.

NOWATORSKI PROGRAM

Realizujemy autorski program wychowawczy, u podstaw którego leży nabywanie dobrych nawyków i kompetencji społecznych, odpowiednich do faz rozwojowych dzieci. Realizujemy go z sukcesem od kilku lat.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Prowadzimy tutoring rodzinny, będący jedną z najbardziej efektywnych metod w pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej. Głównym narzędziem wsparcia dla rodziców jest kontakt z opiekunem rodziny, skutkujący pełną i systematyczną wiedzą na temat dziecka. Organizujemy także tematyczne wykłady i warsztaty dla rodziców.

PRZEDŁUŻENIE DOMU RODZINNEGO

Jesteśmy blisko z dziećmi, ale także z rodzicami, których wspieramy tak, by przedszkole było przedłużeniem tego, czego uczą w domu. Wzajemne zrozumienie i współpraca są dla nas bardzo ważne. Tworzymy społeczność rodzin, którym zależy na spójności wartości i wymagań w domu i w przedszkolu.

program

W celu rozwijania poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych zachęcamy dzieci do pomagania sobie nawzajem, podejmowania inicjatyw i stawania się coraz bardziej samodzielnymi. Nasz program opiera się na zajęciach pobudzających naturalną ciekawość i zainteresowanie nauką każdego dziecka. Ważne jest, aby dzieci aktywnie uczestniczyły w procesie uczenia się, dlatego też tworzymy wiele możliwości uczenia się przez działanie, zarówno pośredniego, jak i bezpośredniego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Przykładowy plan dnia

  • 7:00 – 8:30 Świetlica poranna – swobodne zabawy w grupie
  • 8:30 – 9:00 Poranek edukacyjny
  • 9:00 – 9:30 Śniadanie, toaleta, mycie zębów
  • 09:30 – 11:00 Zajęcia dydaktyczne wg. planu na dany dzień
  • 11:00 – 12:00 Zabawy na świeżym powietrzu
  • 12:00 – 13:00 Obiad, toaleta, mycie zębów
  • 13:00 – 14:00 Odpoczynek/ słuchowisko/ czytanie bajek/ zabawy stoliczkowe (wg. planu danej grupy)
  • 14:00 – 14:30 Psychomotoryka – zajęcia ruchowe
  • 14:30 – 15:00 Podwieczorek
  • 15:00 – 17:00 Zabawy swobodne i tematyczne w kącikach zainteresowań

Wyżywienie

To co jemy ma ogromne znaczenie. Różnorodna i zbilansowana dieta wpływa na zdrowie i samopoczucie każdego z nas. U dzieci dodatkowo odpowiada za kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych na całe dalsze życie. Dlatego bardzo poważnie i odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii wyżywienia. Zapewniamy zdrowe i smaczne posiłki, przygotowywane codziennie ze świeżych produktów. W przedszkolu zapewniamy śniadanie, obiad oraz podwieczorek. Dbamy o indywidualne potrzeby dietetyczne.

Mundurki

Dzieci do przedszkoli Educare przychodzą w mundurkach. Ich noszenie pomaga budować poczucie jedności i wspólnoty. Tworzy więź, która pozwala dzieciom skupić się na tym, kim są i budować poczucie własnej wartości. Badania naukowe dowodzą, że dzięki mundurkom nauczyciel lepiej odczytuje twarz dziecka, dostrzega emocje i zauważa indywidualne cechy. Od rodziców wiemy, że doceniają oszczędność czasu w porannych domowych rytuałach, gdy dziecko każdego dnia wie, co powinno założyć.

Kadra

Kadra zarządzająca

Marta Wachowiak

DYREKTOR

Kadra

Magdalena Witkowska

WYCHOWAWCA PRZEDSZKOLNY

Julia Dubaniowska

ASYSTENT NAUCZYCIELA

Kadra zajęć dodatkowych

Aleksandra Baniak-Gajewska

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Patrycja Wywrocka

NAUCZYCIEL MUZYKI

Wsparcie administracyjne

Aleksandra Złomek

KOORDYNATOR PRZEDSZKOLA

Ewelina Mańka

GOSPODYNI

Opłaty

Zależy nam, by edukacja w Przedszkolu w Pierwszej Dzielnicy była dostępna dla wszystkich zainteresowanych. W związku z tym istnieje możliwość wnioskowania o indywidualną zniżkę uzależnioną od dochodu na osobę.

Czesne w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 850 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy.
W tej kwocie zapewniamy: całodzienną opiekę, zajęcia polonistyczne, matematyczne i przyrodnicze oraz codzienną naukę języka angielskiego, muzykę z rytmiką i zajęcia z psychomotoryki.

Pozostałe opłaty:
Wpisowe 300 zł płatne po podpisaniu umowy.
Wyżywienie
Zajęcia dodatkowe poza czesnym
Zakup mundurka

Oferta specjalna
W roku szkolnym 2021/2022 przedszkole korzysta z dotacji unijnej dzięki czemu dzieci rodziców i opiekunów zamieszkałych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego mają obniżone czesne do wysokości 300 zł.

Rekrutacja

Rekrutacja

Tegoroczna rekrutacja obejmie dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Aby bliżej poznać nasze Przedszkole, zapraszamy Państwa na indywidualne spotkanie z dyrektorem. Podczas spotkania będą mogli Państwo dowiedzieć się więcej na temat założeń programu edukacyjno-wychowawczego. Na spotkanie zapraszamy oboje rodziców.
W celu umówienia spotkania prosimy o wypełnienie formularza.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju w okresie od 1 maja 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku realizuje projekt pt.: Niepubliczne Przedszkole Pierwsza Dzielnica TDJ Foundation. Celem projektu jest wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami, w gminie Katowice poprzez utworzenie ośrodka wychowania przedszkolnego na obszarze Pierwszej Dzielnicy oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli nowoutworzonego ośrodka w zakresie pedagogiki specjalnej. Projekt Niepubliczne Przedszkole Pierwsza Dzielnica TDJ Foundation obejmuje :
adaptację pomieszczeń na cele przedszkolne i utworzenie przedszkola „Pierwsza Dzielnica”, które obejmie wsparciem grupę 68 dzieci zamieszkujących Gminę Katowice, – /span>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć edukacyjnych,
wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia ich umiejętności i kwalifikacji. Całkowita wartość projektu: 1 067 517,50 zł Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 907 389,87 zł Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –konkurs

Lokalizacja

ul. Góreckiego 11,
40-202 Katowice

Telefon

Media społecznościowe

Rekrutacja trwa