Przedszkole w Pierwszej Dzielnicy
by Educare

W przedszkolach Educare zachęcamy i pozytywnie motywujemy dzieci do wzięcia nauki w swoje ręce – dosłownie. Klocki, farby, piasek, woda i glina to nie tylko nośniki ich nieokiełznanej wyobraźni, ale także narzędzia, za pomocą których kształtują i poznają otaczający je świat. Dobór zajęć dodatkowych nie jest przypadkowy – wybieramy je w oparciu o wiedzę o okresach sensytywnych dzieci.

Uczymy czerpania radości i satysfakcji z dobrego wykonywania swoich zadań. Dbamy o rozwój dzieci w oparciu o model edukacji spersonalizowanej i autorski program wychowawczy. Zachęcamy do rozbudzania indywidualnych pasji i pielęgnujemy wartości, które najmłodsi wynoszą z domów.

Wspieramy harmonijny rozwój dzieci, oparty na współpracy rodziców, opiekunów i naszej kadry.

Bliskie są nam wartości chrześcijańskie, które pomagają wprowadzić dzieci w świat wiary, szacunku, współpracy i chęci czynienia dobra dla drugiego człowieka.

Przedszkole w Pierwszej Dzielnicy powstało w centrum Katowic, w sąsiedztwie Strefy Kultury, na terenie nowoczesnego osiedla. Nasza placówka, zlokalizowana jest w kameralnej przestrzeni na parterze budynku A, z dostępem do własnego ogrodu edukacyjnego.

Do Przedszkola w Pierwszej Dzielnicy zapraszamy dzieci w wieku 2,5 do 5 lat.

Co nas wyróżnia

WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJA

Stawiamy na naukę przez zabawę i poznawanie. Prowadzimy zajęcia polonistyczne, matematyczne i przyrodnicze. Dbamy o aktywność fizyczną poprzez zajęcia ruchowe i muzykę z rytmiką. Budujemy naturalną dwujęzyczność dzieci poprzez stały kontakt z językiem angielskim.

NOWATORSKI PROGRAM

Realizujemy autorski program wychowawczy, u podstaw którego leży nabywanie dobrych nawyków i kompetencji społecznych, odpowiednich do faz rozwojowych dzieci. Realizujemy go z sukcesem od kilku lat.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Prowadzimy tutoring rodzinny, będący jedną z najbardziej efektywnych metod w pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej. Głównym narzędziem wsparcia dla rodziców jest kontakt z opiekunem rodziny, skutkujący pełną i systematyczną wiedzą na temat dziecka. Organizujemy także tematyczne wykłady i warsztaty dla rodziców.

PRZEDŁUŻENIE DOMU RODZINNEGO

Jesteśmy blisko z dziećmi, ale także z rodzicami, których wspieramy tak, by przedszkole było przedłużeniem tego, czego uczą w domu. Wzajemne zrozumienie i współpraca są dla nas bardzo ważne. Tworzymy społeczność rodzin, którym zależy na spójności wartości i wymagań w domu i w przedszkolu.

program

W celu rozwijania poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych zachęcamy dzieci do pomagania sobie nawzajem, podejmowania inicjatyw i stawania się coraz bardziej samodzielnymi. Nasz program opiera się na zajęciach pobudzających naturalną ciekawość i zainteresowanie nauką każdego dziecka. Ważne jest, aby dzieci aktywnie uczestniczyły w procesie uczenia się, dlatego też tworzymy wiele możliwości uczenia się przez działanie, zarówno pośredniego, jak i bezpośredniego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia w ramach czesnego 

 • Język angielski – 4 razy w tygodniu
 • Muzyka – 4 razy w tygodniu
 • Dogoterapia  – raz w miesiącu
 • Sensoplastyka – raz w miesiącu

 

Zajęcia dodatkowo płatne

 • Zajęcia muzyczno-językowe – jedna sobota w tygodniu –  obowiązują zapisy
 • Język angielski – każdy wtorek – obowiązują zapisy

Przykładowy plan dnia

 • 7:00 – 8:30 Świetlica poranna – swobodne zabawy w grupie
 • 8:30 – 9:00 Poranek edukacyjny
 • 9:00 – 9:30 Śniadanie, toaleta, mycie zębów
 • 09:30 – 10:00 Zajęcia z wychowawcą
 • 10:00 – 10:20 Zajęcia muzyczne
 • 10:20 – 10:40 Zabawa swobodna
 • 10:40 – 11:00 Język angielski
 • 11:00 – 12:00 Zabawa na świeżym powietrzu
 • 12:00 – 13:00 Obiad, toaleta, mycie zębów
 • 13:00 – 14:00 Odpoczynek/ słuchowisko/ czytanie bajek/ zabawy stoliczkowe (wg. planu danej grupy)
 • 14:00 – 14:30 Psychomotoryka – zajęcia ruchowe
 • 14:30 – 15:00 Podwieczorek
 • 15:00 – 17:00 Zabawy swobodne i tematyczne w kącikach zainteresowań

Wyżywienie

To co jemy ma ogromne znaczenie. Różnorodna i zbilansowana dieta wpływa na zdrowie i samopoczucie każdego z nas. U dzieci dodatkowo odpowiada za kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych na całe dalsze życie. Dlatego bardzo poważnie i odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii wyżywienia. Zapewniamy zdrowe i smaczne posiłki, przygotowywane codziennie ze świeżych produktów. W przedszkolu zapewniamy śniadanie, obiad oraz podwieczorek. Dbamy o indywidualne potrzeby dietetyczne.

Kadra

Kadra zarządzająca

Marta Wachowiak

DYREKTOR

Kadra

Kamila Wróblewska

NAUCZYCIEL

Emilia Kusiak-Traczyk

ASYSTENT NAUCZYCIELA

Aleksandra Baniak-Gajewska

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Patrycja Wywrocka

NAUCZYCIEL MUZYKI

Wsparcie administracyjne

Ewelina Mańka

GOSPODYNI

EWA TRELA

GOSPODYNI

Mundurki

Dzieci do przedszkoli Educare przychodzą w mundurkach. Ich noszenie pomaga budować poczucie jedności i wspólnoty. Tworzy więź, która pozwala dzieciom skupić się na tym, kim są i budować poczucie własnej wartości. Badania naukowe dowodzą, że dzięki mundurkom nauczyciel lepiej odczytuje twarz dziecka, dostrzega emocje i zauważa indywidualne cechy. Od rodziców wiemy, że doceniają oszczędność czasu w porannych domowych rytuałach, gdy dziecko każdego dnia wie, co powinno założyć.

Opłaty

Zależy nam, by edukacja w Przedszkolu w Pierwszej Dzielnicy była dostępna dla wszystkich zainteresowanych. W związku z tym istnieje możliwość wnioskowania o indywidualną zniżkę uzależnioną od dochodu na osobę.

Czesne w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 850 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy.
W tej kwocie zapewniamy: całodzienną opiekę, zajęcia polonistyczne, matematyczne i przyrodnicze oraz codzienną naukę języka angielskiego, muzykę z rytmiką i zajęcia z psychomotoryki.

Pozostałe opłaty:
Wpisowe 300 zł płatne po podpisaniu umowy.
Wyżywienie
Zajęcia dodatkowe poza czesnym
Zakup mundurka

Zapraszamy do kontaktu.

 

Rekrutacja

Rekrutacja

Tegoroczna rekrutacja obejmie dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Aby bliżej poznać nasze Przedszkole, zapraszamy Państwa na indywidualne spotkanie z dyrektorem. Podczas spotkania będą mogli Państwo dowiedzieć się więcej na temat założeń programu edukacyjno-wychowawczego. Na spotkanie zapraszamy oboje rodziców.
W celu umówienia spotkania prosimy o wypełnienie formularza.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju w okresie od 1 maja 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku realizuje projekt pt.: Niepubliczne Przedszkole Pierwsza Dzielnica TDJ Foundation. Celem projektu jest wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami, w gminie Katowice poprzez utworzenie ośrodka wychowania przedszkolnego na obszarze Pierwszej Dzielnicy oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli nowoutworzonego ośrodka w zakresie pedagogiki specjalnej. Projekt Niepubliczne Przedszkole Pierwsza Dzielnica TDJ Foundation obejmuje :
adaptację pomieszczeń na cele przedszkolne i utworzenie przedszkola „Pierwsza Dzielnica”, które obejmie wsparciem grupę 68 dzieci zamieszkujących Gminę Katowice, – /span>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć edukacyjnych,
wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia ich umiejętności i kwalifikacji. Całkowita wartość projektu: 1 067 517,50 zł Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 907 389,87 zł Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –konkurs

Lokalizacja

ul. Góreckiego 11,
40-202 Katowice

Telefon

Media społecznościowe

Rekrutacja trwa