Formularz zgłoszeniowy do Przedszkola W Pierwszej Dzielnicy

    Informujemy, że:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole w Pierwszej Dzielnicy, prowadzone przez Fundację TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 1A; KRS: 0000294837, NIP: 9542619605, REGON: 240798176.
    2. Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w naszym formularzu kontaktowym (podstawą do przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
    3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
    4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.