Każde dziecko jest wyjątkową, niepowtarzalną osobą. Dlatego w przedszkolach Educare działamy w oparciu o model edukacji spersonalizowanej, który pomaga w osiągnięciu najwyższego poziomu rozwoju indywidualnych możliwości i zdolności. Nowatorski program dla naszych przedszkoli opracowany został we współpracy z Instytutem Educare i ekspertami śledzącymi najnowsze badania poświęcone rozwojowi dzieci na całym świecie.

Program wychowawczy przedszkoli Educare odzwierciedla głęboki dorobek kulturowy oraz wartości cywilizacji chrześcijańskiej. Jest holistyczny – obejmuje wszystkie obszary rozwoju człowieka. Kształcimy dzieci tak, by wyrastały na odpowiedzialnych dorosłych. Wspieramy rodziców w pełnieniu ich wychowawczej roli. Wszystko co robimy, opieramy na szacunku do drugiej osoby. W przedszkolu będącym przedłużeniem domu rodzinnego osiągamy najlepszy z efektów – dzieci wychowują się w spójnym i zintegrowanym środowisku.

wysokiej jakości edukacja

Naszym celem jest pobudzanie naturalnej ciekawości i zainteresowanie nauką każdego dziecka. Sięgamy po książki, klocki i manipulatory. Budujemy duże konstrukcje, bawimy się językami, a także wodą i piaskiem. Zajęcia w przedszkolach Educare obejmują spotkania z muzyką, sztuką, zabawę dramatyczną, bieganie, wspinaczkę, ogrodnictwo, opiekę nad zwierzętami oraz różnorodne duże i małe czynności motoryczne.

Zapewniamy stały kontakt z językiem angielskim. Wykorzystujemy codzienne sytuacje z życia przedszkolnego – zabawa, spacer, posiłki – budując w naturalny sposób dwujęzyczność dzieci. Dodatkowo realizujemy zajęcia języka angielskiego metodą CLIL czyli Content and Language Integrated Learning ucząc słówek i gramatyki „przy okazji”.

Wiemy, jak ważne jest, aby dzieci aktywnie uczestniczyły w procesie poznawania. Stwarzamy możliwość uczenia się przez działanie, zachęcamy do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Codziennie wychodzimy na spacer lub plac zabaw.

Jesteśmy przekonani, że osiąganie dobrych wyników dydaktycznych w przyszłości jest konsekwencją dobrze realizowanego programu wychowawczego od najmłodszych lat. Dlatego program edukacyjny w przedszkolach Educare obejmuje zarówno rozwój intelektu, jak i pracę nad charakterem.

nowatorski program

Nasze przedszkola wspierają rodziców w wychowaniu dzieci. Program, który realizujemy ukierunkowany jest na drugiego człowieka, kształtuje dobre nawyki, uczy samodzielności i otwartości na innych. Zachęcamy dzieci do pomagania sobie nawzajem, podejmowania inicjatyw i stawania się coraz bardziej świadomymi. Prowadzi to do budowania stabilnego poczucia własnej wartości oraz rozwijania kompetencji społecznych w oparciu o okresy sensytywne, czyli wrażliwe fazy. Jak potwierdzają liczne badania naukowe – dzieci w tych okresach wykazują szczególną zdolność do rozwijania konkretnej umiejętności, funkcji ciała czy umysłu. Wiedza o etapach rozwojowych pozwala nam tak planować zajęcia w przedszkolu, by przyczyniały się do integralnego rozwoju.

Nasze podejście do edukacji jest holistyczne. Dbamy o rozwój wszystkich sfer życia dziecka: fizyczny, emocjonalny, intelektualny, wolitywny i duchowy. Wszystko to w ścisłej, codziennej współpracy z rodzicami.

Bliskie są nam wartości chrześcijańskie. Zachęcamy dzieci również do odkrywania duchowego wymiaru rzeczywistości wiedząc, jak wielkim źródłem radości w codziennym życiu może być wiara.

współpraca z rodzicami

Zależy nam na szczerej, otwartej i opartej na dialogu relacji z rodzicami naszych podopiecznych. Utrzymujemy ścisły i stały kontakt z opiekunami, dzięki czemu wspólnie koordynujemy działania edukacyjne. Pracujemy metodą tutoringu rodzinnego – każda rodzina regularnie spotyka się ze swoim opiekunem – tutorem, aby rozmawiać o dziecku i jego rozwoju. Rodzice mają pełną wiedzę o postępach swoich pociech, zyskują także podpowiedź, jak wspierać mocne strony i na co szczególnie zwrócić uwagę. Dla dorosłych oferujemy różnorodne formy kształcenia. W naszych placówkach organizujemy wykłady, warsztaty i spotkania z ekspertami. Dostęp do tutoringu, zajęć oraz fachowych publikacji zapewniamy w ramach czesnego.

przedłużanie domu rodzinnego

 

Przedszkola Educare to miejsca tworzone dla harmonijnego rozwoju dzieci, oparte na bliskiej współpracy rodziców i opiekunów. Wspieramy proces kształtowania młodego pokolenia podchodząc do tego zadania z pełną odpowiedzialnością i pasją. Zależy nam na tym, by pod naszą opieką dzieci czuły się równie dobrze, jak we własnych domach, współpracowały ze sobą na podobnych zasadach i mogły się efektywnie rozwijać w poczuciu bezpieczeństwa i stabilności.

Tworzymy społeczność rodzin zaangażowanych w wychowanie swoich dzieci. Wierzymy, że wartości chrześcijańskie wnoszą wiele w codzienne życie, i dlatego chcemy wspólnie z dziećmi odkrywać dobro i piękno wynikające z wiary na co dzień. Realizując swoją misję pozostajemy otwarci na osoby poszukujące, niewierzące i rodziny innych wyznań, współpracując na zasadach wzajemnego szacunku.