POZNAJMY SIĘ

Są największą miłością, sensem istnienia, radością, dumą, spełnieniem. Jednocześnie największym wyzwaniem, troską, odpowiedzialnością. Nasze dzieci – to od nich wszystko się zaczęło. To dla nich poszukiwaliśmy odpowiedniego przedszkola.

Pragnąc wychowywać potomstwo w duchu pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności, postawiliśmy poprzeczkę bardzo wysoko. Rozmawialiśmy i spotykaliśmy się z rodzinami, które także zainteresowane były modelem edukacyjnym łączącym naukę z wychowaniem wspierającym rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny, fizyczny i duchowy.

Ważne są dla nas wartości zakorzenione w kulturze chrześcijańskiej. Kierujemy się nimi na co dzień – w pracy, domu, relacjach z bliskimi. Zaczęliśmy więc myśleć o przedszkolu, które byłoby naturalnym przedłużeniem domu rodzinnego. Takim, które będzie kształtować dzieci, ucząc tych samych zasad i wartości, które przekazujemy im jako rodzice w domu. Z pełną świadomością odpowiedzialności, podjęliśmy decyzję o stworzeniu takiego miejsca. W ten sposób kilka lat temu powstało Przedszkole na Kopcu, jeszcze w tym roku planujemy otworzyć kolejne placówki.

Kształcimy dzieci tak, by wyrastały na odpowiedzialnych dorosłych. Rodziców wspieramy w pełnieniu ich wychowawczej roli. Swoje obowiązki wykonujemy z pokorą i przekonaniem, że prawdziwe piękno prowadzi do rozwoju człowieka. Podstawą naszych relacji jest szacunek do drugiej osoby.

Rodzice Założyciele

To niepubliczne placówki prowadzone przez TDJ Foundation. Fundacja, która wchodzi w skład rodzinnej firmy inwestycyjnej TDJ, inwestuje w edukację i rozwój, umożliwiając dostęp do najlepszych praktyk, w przekonaniu, że jest to najwyższa wartość dla społeczeństwa. Przedszkola Educare to środowisko wychowawcze, które obok rodziny i grup rówieśniczych dba o przekazywanie i pielęgnowanie wartości, w tym chrześcijańskich.

ZESPÓŁ