Co nas wyróżnia

W niepublicznych przedszkolach Educare zachęcamy i pozytywnie motywujemy dzieci do wzięcia nauki w swoje ręce – dosłownie. Klocki, farby, piasek, woda i glina to nie tylko nośniki ich nieokiełznanej wyobraźni, ale także narzędzia, za pomocą których kształtują i poznają otaczający je świat. Dobór zajęć nie jest przypadkowy – wybieramy je w oparciu o wiedzę o okresach sensytywnych w rozwoju dzieci. Uczymy czerpania radości i satysfakcji z dobrego wykonywania swoich zadań. Działamy w oparciu o model edukacji spersonalizowanej i autorski program wychowawczy. Zachęcamy do rozbudzania indywidualnych pasji i pielęgnujemy wartości, które najmłodsi wynoszą z domów. Wspieramy harmonijny rozwój dzieci, oparty na współpracy rodziców, opiekunów i naszej kadry.

WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJA

Stawiamy na naukę przez zabawę i doświadczanie. Prowadzimy zajęcia polonistyczne, matematyczne i przyrodnicze. Dbamy o aktywność fizyczną poprzez zajęcia ruchowe i muzykę z rytmiką. Budujemy naturalną dwujęzyczność dzieci poprzez stały kontakt z językiem angielskim.

NOWATORSKI PROGRAM

Realizujemy autorski program wychowawczy, u podstaw którego leży nabywanie dobrych nawyków i kompetencji społecznych, odpowiednich do faz rozwojowych dzieci. Prowadzimy go z sukcesem od kilku lat.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Prowadzimy tutoring rodzinny, będący jedną z najbardziej efektywnych metod w pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej. Głównym narzędziem wsparcia dla rodziców jest kontakt z opiekunem rodziny, skutkujący pełną i systematyczną wiedzą na temat dziecka. Organizujemy także tematyczne wykłady i warsztaty dla rodziców.

PRZEDŁUŻENIE DOMU RODZINNEGO

Jesteśmy blisko z dziećmi, ale także z rodzicami, których wspieramy tak, by przedszkole było przedłużeniem tego, czego uczą w domu. Wzajemne zrozumienie i współpraca są dla nas bardzo ważne. Tworzymy społeczność rodzin, którym zależy na spójności wartości i wymagań w domu i w przedszkolu.

nasze przedszkola

Rodzice o nas

Warto przeczytać

Pułapka przywilejów. Dlaczego dzieci nie wyrastają z egoizmu.

Z pewnością każdy z rodziców stanął przed dylematem, czy wracać do domu po ulubioną zabawkę…

Partnerzy